NGẪM

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Tìm về Tâm ta


10517997_1446605312273579_3825181931979952104_n_500


Ta về nương tựa chính ta
Xét tâm tìm điểm yếu là trước tiên
Tốt xấu sẽ thấy hiện tiền
Tâm nghĩ đến Phật, Phật liền hiện ra.