NGẪM

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Câu đối Tết
 

Phúc rạng rỡ niềm vui tươi hy vọng

Lộc đủ đầy no ấm suốt quanh năm

Thọ vững bền niềm tin yêu cuộc sống