NGẪM

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Bát vàng đổi lấy Chân Kinh nghĩa là gì?

Nhiều người chưa hiểu đạo Phật thường đánh giá vội vàng việc Đường Tăng phải đổi Bát vàng mới lấy được Kinh Phật là hối lộ, tham nhũng, là sân si nhưng thực ra việc làm ấy là có ẩn ý rất thâm sâu.
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/