NGẪM

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Thôi kệ


Nhường người thì thắng về ta
Tranh giành phần thắng là ta thua rồi
Ta ơi! Xin hãy nhớ lời:
“ Đừng lo thắng bại, thua hơn làm gì!”