NGẪM

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Tuổi 45
Bốn mươi lăm tuổi vẫn trẻ con 
Bốn mươi lăm tuổi là còn trung niên
Bốn mươi lăm tuổi vẫn hiền
Bốn mươi lăm tuổi vẫn duyên với người
Bốn mươi lăm tuổi vẫn tươi
Bốn mươi lăm tuổi vẫn cười, thế thôi
Bốn mươi lăm tuổi... già rồi
Nhưng mà vẫn muốn xa xôi .... cái buồn

HAĐ
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/