NGẪM

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Về quê nội


Con đã về đây,quê Nội ơi!
Phú Bài *  đón con những trông chờ,
Bước chân reo vui, chuyến xe chở *
Mau mau đến nhà, bác tài ơi!