NGẪM

NHÌN MÌNH ĐỂ HIỂU NGƯỜI. NHÌN NGƯỜI ĐỂ SỬA MÌNH.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Thôi kệ


Nhường người thì thắng về ta
Tranh giành phần thắng là ta thua rồi
Ta ơi! Xin hãy nhớ lời:
“ Đừng lo thắng bại, thua hơn làm gì!”