NGẪM

NHÌN MÌNH ĐỂ HIỂU NGƯỜI. NHÌN NGƯỜI ĐỂ SỬA MÌNH.